Statistiliste parameetrite selgitus

Siin on selgitused mõnele statistilisele parameetrile, mida on võimalik analüüsida Statistika vaatest.  

Pingutus/RPE

Pingutus/RPE on subjektiivne hinnang selle kohta, kui raske oli treening Borgi skaalal - nullist kümneni. Seda saab märkida sportlane või treener, lohistades graafiku õigesse positsiooni. Lisaks sellele, et see loob analüüsiks vajalikud väärtused, hindab RPE ka pulsitsoonides viibitud aega (seda juhul, kui ei ole kasutatud südamerütmimonitori). Loodud väärtuseid on võimalik vajaduse korral manuaalselt muuta. 

Treeningkoormus

Treeningkoormuse arvutamiseks kasutame me Trimpi mudelit järgnevate koefitsentidega:

Minutid 3. Tsoonis x koef. 3 = Koormus3
Minutid 2. Tsoonis x koef. 2 = Koormus2
Minutid 1. Tsoonis x koef. 1 = Koormus3
Minutid 0-Tsoonis x koef. 0,25 = Koormus0

Treeningkoormus = kõigi koormuste summa. 

Ka juhul, kui sa kasutad  personaliseeritud treeningtsoone, arvutatakse treeningkoormus kolme vaikimisi treeningtsooni kaudu.

Akuutne ning krooniline koormus ja treeningstress

Akuutne koormus on viimase 7 päeva keskmine treeningkoormus. Krooniline koormus on viimase 28 päeva keskmine treeningkoormus. Treeningstress on akuutse ja kroonilise koormuse jagatis ning näitab seda, kui kiiresti koormus kasvab. See on hea viis mõista, et su treeningkoormus kasvab liiga kiiresti. Treeningstressi jälgimine aitab ennetada võimalikke vigastusi ning ületreenimist. 

Kalorid

Kalorite kalkuleerimiseks kasutame me valemit, mis hõlmab sugu, kaalu, vanust, treeningtsoonides veedetud aega ning tsoonide keskmiseid südamerütme. 

Väsimus, lihasvalu, stress, uneprobleemid, töö/kooli koormus

Need on igapäevased näitajad, mille sportlased saavad ise täita skaalal 1-st 5-ni (1=väga hea, 5=väga halb). Sportlased saavad neid näitajaid märkida, kui nad logivad sisse enda treeningpäevikutesse. Treenerid saavad neid samuti täita, sisenedes sportlase profiilist nende päevikusse.