Lapsevanema ja mängija roll

Põhiligipääs vanematele ja sportlastele 

99% noortespordiklubidest ja mängijatest peaksid kasutama seda lähenemist.

Kui mänedžer või treener lisab süsteemi uue mängija, loovad nad selle mängija jaoks põhikonto. Juhul, kui nad lisavad kontole ka e-maili aadressi, loovad nad sporlase jaoks ligipääsu antud kasutajale Mängija rakendusest. Kui e-maili aadress on mängija profiilile lisatud, saab mängija laadida alla Mängija rakenduse, kinnitada e-maili aadressi autentsust ja alustada rakenduse kasutamist. 

 

Põhiligipääs Mängija rakendusest sisaldab: treeningkalendrit, RSVP-de saatmist (treenerile teada andmist, kas saad järgnevast treeningust osa võtta), treeningutel osalemise kokkuvõtet, treeneri kontakte ning võimalust uuendada sportlase kontaktandmeid spordiklubi jaoks. 

Ligipääs edasijõudnud kasutajatele

 See on eraldi ligipääs, mis antakse sportlastele, kes vajavad võimalust ise enda treeninguid logida, planeerida ning analüüsida enda treeninguid treeningpäevikus. Mängijad ei saa ligipääsu edasijõudnud kasutajale ilma, et treener või mänedžer selle neile annaks. Kui klubi personal on antud ligipääsu saatnud, peavad sportlased looma konto (looma parooli) lingi kaudu, mille klubi talle saatis. Sellisel juhul seotakse klubi poolt varem loodud põhikasutaja uue, edasijõudnud kasutajaga, mis sportlase poolt just loodi. 

Ligipääs vanematele

Lapsevanemad ei pea looma eraldi Sportlyzeri kontot. Nende emaili aadressid peavad olema lisatud lapse profiilile, sellisel juhul saavad nad lihtsalt enda emaili aadressi kinnitada ning asuda Sportlyzerit kasutama! Nad pääsevad ligi ainult informatsioonile, mis on nende lastega seotud. Et kasutada Lapsevanema rakendust, peab klubi lisama mängija profiili, "Kontaktisiku" vormis lapsevanemate e-maili aadressid. See aadress tagab lapsevanematele ligipääsu Lapsevanema rakendusele. Nad saavad selle alla laadida, autentida enda e-maili aadressi ja hakata rakendust kasutama.