Miks ei näe treener ühtegi sportlast?

Vastus: tõenäoliselt ei ole mänedžer treenerile ühtki treeninggruppi määranud.

See on väike meeldetuletus, et treenerid näevad ainult neid sportlasi, kes kuuluvad nende treeninggruppidesse. Seega juhul, kui treeneril on probleem seoses sellega, et ta ei näe ühtki sportlast, peaks ta esimese sammuna mänedžerilt küsima, kas ta on treeninggruppidesse treeneriks määratud. Juhul, kui treenerile on grupp määratud, aga ei näe siiski ühtki sportlast, tasub vaadata, kas grupis on sportlasi. 

Samad põhimõtted kehtivad ka Nutika Treenimise funktsioonide osas. 

Juhul, kui treeneritel on ka mänedžeri õigused, peavad nad ise endale mänedžeri rolli alt grupid määrama. 

Mänedžer saab kontrollida, millised grupid on treenerile määratud, minnes Gruppide lehele ja vajutades grupi nimel. Teine variant on minna Personali lehele ning vajutada treeneri nimel. 

Õpetust selle kohta, kuidas treenerile gruppi määrata, näed siit!